Giá trị cảm nhận trong thương mại điện tử

Việt Nam đang trở thành thị trường tiềm năng cho mua sắm trực tuyến, đặc biệt là các sản phẩm công nghệ thông tin và điện thoại di động. Trong số 98% người tiêu dùng truy cập Internet đã mua hàng trực tuyến, 40% trong số họ đã mua các sản phẩm công nghệ trực … Continue reading Giá trị cảm nhận trong thương mại điện tử