Giá trị cảm nhận trong thương mại điện tử

Giá trị cảm nhận trong thương mại điện tử
Giá trị cảm nhận trong thương mại điện tử

Việt Nam đang trở thành thị trường tiềm năng cho mua sắm trực tuyến, đặc biệt là các sản phẩm công nghệ thông tin và điện thoại di động. Trong số 98% người tiêu dùng truy cập Internet đã mua hàng trực tuyến, 40% trong số họ đã mua các sản phẩm công nghệ trực tuyến. Facebook luôn dẫn đầu trong số các trang thương mại xã hội nổi tiếng như Instagram, QQ.

Trong mua sắm trực tuyến đề cập đến mức độ kết nối của khách hàng với một thương hiệu nhất định.

Nhiều nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra rằng giá trị cảm nhận là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến các hành vi khác nhau của khách hàng. Nghiên cứu cho thấy giá trị cảm nhận có tác động tích cực và đáng kể đến sự hài lòng của khách hàng và ý định mua hàng (Gan và Wang, 2017). Mức giá trị cảm nhận cao hơn có khả năng thúc đẩy sự hài lòng của khách hàng và tăng ý định mua hàng.

Giá trị sử dụng và giá trị lợi ích đều tác động lớn đến niềm vui của người dùng ứng dụng di động.

Giá trị cảm nhận là gì?

Giá trị cảm nhận là ước tính tổng thể của người tiêu dùng về tiện ích của sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên quan điểm của họ về những gì họ nhận được và những gì họ phải trả (Zeithaml, 1988).
Zeithaml coi giá trị cảm nhận là kết quả so sánh giữa hai thành phần “đã nhận” và “bị quên” từ việc sử dụng các mặt hàng và dịch vụ. Một số khách hàng thấy giá trị khi hàng hóa hoặc dịch vụ được mua với giá thấp, những người khác cảm thấy giá trị khi có sự cân bằng giữa chất lượng và giá cả. Về mặt cấu thành, các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng giá trị nhận thức được hình thành từ ba yếu tố: giá trị xã hội, Giá trị sử dụng và Giá trị lợi ích.

Giá trị xã hội là gì?

Giá trị xã hội được mô tả là khái niệm ý thức về bản thân trong xã hội có được từ việc sử dụng các trang mạng xã hội. Giá trị xã hội có được bằng cách nâng cao địa vị và lòng tự trọng (Rintamki và cộng sự, 2006).

Giá trị sử dụng là gì?

Giá trị sử dụng đề cập đến “lợi thế hợp lý”, các lợi ích chức năng mà sản phẩm / dịch vụ mang lại cho khách hàng, do sử dụng các nền tảng thương mại xã hội, chẳng hạn như sự tiện lợi và tiết kiệm chi phí. thù lao; và nó nhấn mạnh vào ý kiến ​​của người dùng về tính hữu ích và hiệu suất (Hsu và Lin, 2016; Xu và cộng sự, 2015). Giá trị lợi ích được kết nối với lợi ích, không liên quan đến chức năng của các mặt hàng hoặc dịch vụ có được thông qua việc sử dụng các trang web thương mại xã hội, chẳng hạn như: niềm vui và hạnh phúc; và giá trị lợi ích được quan tâm nhiều hơn đến lợi ích cảm xúc (Heijden, 2004).

Mức độ trung thành với thương hiệu

Mức độ trung thành với thương hiệu là một cam kết cụ thể để mua lại hoặc thích một số sản phẩm / dịch vụ, bằng cách tiếp tục mua các mặt hàng của cùng một nhãn hiệu hoặc một bộ nhãn hiệu, mặc dù bị ảnh hưởng bởi các hoàn cảnh và các hoạt động quảng cáo sản phẩm khác có khả năng thúc đẩy thay đổi hành vi (Oliver, 1999).

Các giá trị xã hội trực tuyến có ảnh hưởng thuận lợi đến sự hài lòng của người dùng đối với phương tiện truyền thông. Trong khi đó, trong một nghiên cứu về máy tính bảng, Huang và cộng sự (2011) nhận thấy rằng sự hài lòng của khách hàng có tác động thuận lợi đến việc mua hàng trực tuyến. Cụ thể, khi khách hàng hài lòng hơn, thì mức độ trung thành với thương hiệu sẽ lớn hơn.

Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị cảm nhận là thành phần chủ yếu có tác động thuận lợi đến lòng trung thành thương hiệu.

Kết quả nghiên cứu đã cung cấp những luận cứ khoa học phù hợp cho các doanh nghiệp. Cụ thể, kết quả nghiên cứu ngụ ý rằng xây dựng cộng đồng thương mại điện tử trực tuyến là một phương pháp tốt mà các tổ chức có thể sử dụng để thúc đẩy lòng trung thành của người tiêu dùng đối với thương hiệu.

Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp cần nỗ lực thúc đẩy giá trị cảm nhận của cả 3 yếu tố: Giá trị xã hội, Giá trị tận hưởng và Giá trị sử dụng của các website thương mại điện tử.

5/5 - (3 votes)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Visit our Privacy Policy