Mối quan hệ giữa sự đánh giá hàng ngoại và hành vi tiêu dùng hàng nội

Trong thị trường toàn cầu hoá ngày càng lan rộng, người tiêu dùng có thể dễ dàng mua các sản phẩm và dịch vụ từ nước ngoài. Bên cạnh đó, hầu hết các quốc gia đều mở cửa với thế giới, tạo điều kiện cho người tiêu dùng được tiếp xúc với nhịp sống toàn … Continue reading Mối quan hệ giữa sự đánh giá hàng ngoại và hành vi tiêu dùng hàng nội