Lịch sử tiền lương tối thiểu ở Việt Nam

1.           Tiền lương tối thiểu thời kỳ 1946 – 1959

Có thể nhận xét lương tối thiểu trong thời kỳ 1946 – 1959 như sau:

– Trừ một số năm cực kỳ khó khăn (có lụt lội, mất mùa), tiền lương tối thiểu chưa bao giờ xuống dưới mức ngang giá với 60 kg gạo.

– Tuy chưa dùng thuật ngữ mức lương tối thiểu có bảo đảm, nhưng trong hoạt động thực tế, Chính phủ luôn luôn tính đến việc bảo đảm mức sống tối thiểu của cán bộ công nhân viên chức, biểu hiện bằng phụ cấp trượt giá gạo, phụ cấp nuôi vợ, con. Các chế độ phụ cấp đó thay đổi thường xuyên cũng như mức lương tối thiểu được xét lại hàng năm do giá cả biến động quá lớn.

2.           Tiền lương tối thiểu thời kỳ 1960- 8/1985

Năm 1960, tiếp thu được lý luận về tiền lương của các nước Xã hội Chủ nghĩa, mức lương tối thiểu đã được thiết kế trên cơ sở nhu cầu tối thiểu, mức sống tối thiểu và tính đến quan hệ với thu nhập của nông dân.

3.           Tiền lương tối thiểu thời kỳ 9/1985- 3/1993

Giá trị pháp lý của tiền lương tối thiểu còn thấp (không phải luật). Mặt khác, đã tiền tệ hoá tiền lương theo diện khá rộng, tuy nhiên cũng còn nhiều nhược điểm lớn như một số mặt hàng vẫn tính theo giá bao cấp như điện, nước, chất đốt…

4.           Tiền lương tối thiểu thời kỳ từ 4/1993 đến nay

Mức lương tối thiểu qui định được áp dụng cho mọi thành phần kinh tế có quan hệ lao động và được điều chỉnh từng bước phù hợp với sự vận động, phát triển kinh tế – xã hội.

Tiền lương tối thiểu đã được luật hoá.

Về mặt cơ cấu, trong tiền lương tối thiểu bao gồm các khoản chi phí cho: ăn, mặc, ở, đi lại, trang bị đồ dùng sinh hoạt, giao tiếp xã hội, bảo vệ sức khoẻ (y tế), văn hoá, học tập, bảo hiểm tuổi già, nuôi con. Hệ thống các khoản chi này là một trong những căn cứ chủ yếu để xác định tiền lương tối thiểu.

Mức lương tối thiểu được ấn định theo giá sinh hoạt. Khi chỉ số giá sinh hoạt tăng lên làm cho tiền lương thực tế của người lao động bị giảm sút, thì Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu để bảo đảm tiền lương thực tế.

Mức lương tối thiểu được quy định gồm lương tối thiểu chung và lương tối thiểu theo loại hình doanh nghiệp.

5/5 - (1 vote)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Visit our Privacy Policy