Chế độ trả lương tối thiểu là gì

Chế độ trả lương tối thiểu

Chế độ trả lương tối thiểu là gì
Chế độ trả lương tối thiểu là gì
1.           Khái niệm: Chế độ trả lương tối thiểu là gì?

Chế độ trả lương tối thiểu là việc sử dụng những qui định pháp luật của Nhà nước về tiền lương tối thiểu bắt buộc người sử dụng lao động phải trả công lao động đối với lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của chế độ này. Chế độ tiền lương tối thiểu áp dụng cho người lao động làm những công việc giản đơn nhất trong điều kiện và môi trường lao động bình thường.

2.           Chế độ trả lương tối thiểu trong các khu vực kinh tế

2.1.    Trả lương lương tối thiểu chung
2.2.    Tiền lương tối thiểu để trả công lao động trong doanh nghiệp Nhà nước
2.3.    Tiền lương tối thiểu để trả công lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (doanh nghiệp FDI) và các tổ chức đại diện nước ngoài
Mức lương tối thiểu áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo 3 mức:
Mức 1: Các quận Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh: 1 triệu đồng/tháng;
Mức 2: Các huyện của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các quận Hải Phòng, Hạ Long, Biên Hoà, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên của tỉnh Bình Dương: 900 nghìn đồng/tháng;
+ Mức 3: Các huyện, tỉnh, thành phố còn lại: 800.000 đồng/tháng.

3.           Các đối tượng áp dụng mức tiền lương tối thiểu

3.1.    Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu chung
Mức lương tối thiểu chung (540 nghìn đồng/tháng) hiện hành áp dụng đối với: – Cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; – Công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp Nhà nước, gồm: công ty Nhà nước, công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập; – Công ty, doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp; – Các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác có thuê mướn lao động;
3.2.    Các đối tượng áp dụng mức tiền lương tối thiểu qui định cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tổ chức đại diện nước ngoài
– Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. – Ngân hàng liên doanh với nước ngoài, chi nhánh ngân hàng liên doanh với nước ngoài và tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; – Nhà thầu (thầu chính, thầu phụ) của nước ngoài nhận thầu các công trình tại Việt Nam; – Các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực có thuê lao động; – Văn phòng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình nước ngoài; – Văn phòng đại diện và văn phòng dự án của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài; – Văn phòng các dự án nước ngoài, chi nhánh công ty nước ngoài, văn phòng đại diện các tổ chức: kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học – kỹ thuật, văn hoá, giáo dục, y tế, tư vấn pháp luật của nước ngoài; Chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam; – Người nước ngoài hoặc người Việt nam định cư ở nước ngoài lưư trú tại Việt Nam có thuê lao động.

4.           Các hình thức vận hành chế độ tiền lương tối thiểu tại doanh nghiệp

– Ký kết hợp động lao động cá nhân về tiền lương tối thiểu
Trên cơ sở mức tiền lương tối thiểu qui định của Nhà nước, người sử dụng lao động sử dụng để thoả thuận với người lao động về tiền lương ghi vào trong hợp đồng lao động, mức tiền lương thoả thuận sẽ không được thấp hơn tiền lương tối thiểu Nhà nước quy định.
– Ký kết thoả ước lao động tại các doanh nghiệp
Thoả uớc lao động ký kết giữa người sử dụng lao động và đại diện của tập thể người lao động có vai trò quan trọng trong vận hành hiệu quả tiền lương tối thiểu tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong thoả ước lao động tập thể, hai bên cam kết thực hiện các qui định pháp luật lao động trong đó có qui định về tiền lương tối thiểu.

5/5 - (1 vote)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Visit our Privacy Policy