Tầm quan trọng của “chiến lược kinh doanh”

Quản lý chiến lược bao gồm việc thiết kế chiến lược, thực thi chiến lược và đánh giá chiến lược để đáp ứng các mục tiêu của tổ chức trong môi trường hiện tại và tương lai.

Quản lý chiến lược là gì
Quản lý chiến lược là gì
“Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp là gì? “

Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp là một hệ thống các mục tiêu dài hạn, các chính sách và các giải pháp lớn về sản xuất- kinh doanh, về tài chính và về giải pháp nhân tố con người nhằm đưa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển lên trạng thái cao hơn về chất.

Từ chiến lược kinh doanh đã được sử dụng trong quân đội từ lâu và được nâng lên tầm nghệ thuật quân sự. Môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển sau Thế chiến thứ hai, do các thành tựu khoa học và công nghệ được áp dụng vào nền kinh tế đã gây ra những thay đổi đáng kể trong môi trường kinh doanh. Khi các nguồn lực trên thế giới bắt đầu cạn kiệt, sự cạnh tranh thương mại ngày càng gay gắt. Các phương thức quản lý được sử dụng từ trước đến những năm 1950 không còn phù hợp nữa, đòi hỏi phải có sự thay đổi trong cách tiếp cận quản lý. Các doanh nghiệp đã phát hiện ra rằng năng lực thích ứng với môi trường của doanh nghiệp là yếu tố quyết định sự thành công. Kết quả là xu hướng hoạch định trong quản lý kinh doanh chuyển dần sang xu hướng hoạt động chiến lược. Các mô hình chiến lược ra đời từ đầu những năm 60 của thế kỷ XX.

Có một số quan điểm về chiến lược công ty.
“Chiến lược của một công ty là một nghệ thuật để giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh”, theo một ý kiến.
M.Porter nói: “Chiến lược là nghệ thuật phát triển các lợi thế cạnh tranh.
A. Thietart viết: “Chiến lược là nghệ thuật mà các công ty sử dụng để chống lại sự cạnh tranh và thành công.
Chiến lược cạnh tranh là kết quả của sự tương tác của ba yếu tố: môi trường, doanh nghiệp và chủ sở hữu công ty (Môi trường, Doanh nghiệp, Entrepreuneur).
Kết quả là, mặc dù có một số cách tiếp cận đối với phạm trù chiến lược, nhưng chúng đều có những đặc điểm sau: Chiến lược kinh doanh của công ty là một tập hợp các mục tiêu dài hạn, chính sách và các giải pháp sản phẩm và dịch vụ chính. Các giải pháp về sản xuất – kinh doanh, tài chính, con người nhằm nâng cao chất lượng phát triển công ty. Chiến lược kinh doanh được xem như một triết lý hay kim chỉ nam trong thế giới kinh doanh. Do đó, nếu một công ty muốn phát triển mạnh mẽ, nó phải có một kế hoạch kinh doanh vững chắc hoặc tổ chức thực hiện một chiến lược tốt.

“Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh như thế nào?”

Chiến lược kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp định hướng cách tiếp cận tương lai bằng nỗ lực của chính họ, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp xác định rõ mục tiêu cốt lõi phải đạt được trong từng thời kỳ và phải quán triệt. ở mọi cấp độ và mọi khía cạnh của một công ty hoặc cơ quan, nhằm khai thác và tối đa hóa các nguồn lực, phát huy lợi thế và nắm bắt cơ hội để có được lợi thế cạnh tranh.

Nền kinh tế thị trường luôn thay đổi, và các doanh nghiệp phải thích ứng với những thay đổi này để tồn tại và phát triển. Quản trị kinh doanh hiện đại cho rằng khó có thể chịu đựng được những biến động của thị trường nếu tổ chức không có một kế hoạch tăng trưởng và kinh doanh năng động, quyết liệt. Chỉ trên cơ sở này, doanh nghiệp mới có thể xác định được các cơ hội tận dụng hoặc các nguy cơ cần giảm thiểu để có các hành động phù hợp. Việc thiếu kế hoạch kinh doanh đúng đắn, cũng như thiếu chú trọng trong việc xây dựng và phát triển chiến lược công ty sẽ khiến công ty hoạt động không hiệu quả và trong nhiều trường hợp có thể dẫn đến phá sản.

Hơn nữa, quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên việc theo dõi liên tục các sự kiện xảy ra cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, nắm bắt các xu hướng thị trường đang thay đổi; cùng với việc thực hiện các chiến lược kinh doanh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với thị trường, thậm chí thay đổi môi trường hoạt động để chiếm vị thế cạnh tranh, đạt lợi nhuận cao và tăng năng suất. Năng suất, môi trường và hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường đều đang được cải thiện.

“Quản lý chiến lược là gì? “

Quản lý chiến lược là một tập hợp các quy trình mà các thành viên của một tổ chức phải thực hiện, chẳng hạn như: kiểm tra tình hình hiện tại, quyết định chiến lược, đưa các kế hoạch này vào thực hiện và xem xét, sửa đổi và thay đổi. thay đổi cách tiếp cận theo yêu cầu. Nó bao gồm tất cả các trách nhiệm cốt lõi của quản lý: lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát.
Quản lý chiến lược bao gồm thiết kế chiến lược, thực hiện chiến lược và đánh giá chiến lược để đáp ứng các mục tiêu của tổ chức trong môi trường hiện tại và tương lai.

Chức năng của quản lý chiến lược kinh doanh

Trong môi trường kinh doanh luôn thay đổi ngày nay, thường cớ cơ hội và nguy cơ thách thức không lường trước được, quá trình quản lý chiến lược giúp chúng ta thấy trước những triển vọng và rủi ro trong tương lai, các doanh nghiệp cần xác định rõ ràng đường đi nước bước, vượt qua các vấn đề trên thương trường và đạt được tương lai với nỗ lực của bản thân. Nhận thức được vị trí đó giúp các nhà quản lý và nhân viên nhận ra những gì phải làm để đạt được thành công. Điều này sẽ thúc đẩy cả hai đơn vị nói trên tạo ra những thành công trong ngắn hạn, nhằm thúc đẩy phúc lợi dài hạn của tổ chức.
Phương pháp quản lý chiến lược giúp tổ chức phù hợp với kế hoạch đã xác định và môi trường bên ngoài, sự biến động càng lớn thì doanh nghiệp càng phải chủ động. Để có thể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một hệ thống quản trị chiến lược thích ứng, thay đổi theo những biến động của thị trường. Vì vậy, quản trị chiến lược theo hướng hành động hướng tới tương lai, không chấp nhận chạy theo thị trường mà có ảnh hưởng làm thay đổi môi trường công ty.
Nhờ việc áp dụng phương pháp quản lý chiến lược đã mang lại cho Công ty thành công lớn hơn, bằng cách dự đoán sự chuyển động của thị trường, công ty sẽ tương quan giữa các lựa chọn được thực hiện với hoàn cảnh môi trường thích hợp. Và kết quả là những con số về doanh số, thu nhập và sự gia tăng cổ phiếu trên thị trường … Do sự phức tạp và khó lường của môi trường mở rộng, các doanh nghiệp cần cố gắng hết sức; có vai trò tích cực, giảm thiểu nguy cơ, hạn chế nguy hiểm.
Tóm lại, quản trị chiến lược là một sản phẩm của khoa học quản lý hiện nay, mặc dù nó được hình thành trên thực tiễn và kinh nghiệm của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự thành công của bất kỳ tổ chức nào đều dựa vào năng lực phát triển, vận hành và quản lý hệ thống nội bộ và được coi là một nghệ thuật trong quản trị kinh doanh.

5/5 - (1 vote)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Visit our Privacy Policy