Ảnh hưởng của tài chính nước ngoài đối với hoạt động đổi mới công nghệ

Nguồn vốn tài trợ và hoạt động đổi mới công nghệ

Đánh giá ảnh hưởng của các nguồn tài trợ đến hoạt động đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam, thông qua các nguồn vốn vay ngân hàng, phát hành trái phiếu và phát hành cổ phiếu

Ảnh hưởng của tài chính nước ngoài đối với hoạt động đổi mới công nghệ tại Việt Nam

Trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp Việt Nam muốn hội nhập toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển lâu dài với khu vực và thế giới, buộc phải thay đổi quy trình sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Để thực hiện điều này, công ty phải quyết định đầu tư vào đổi mới kỹ thuật. Mức độ đầu tư được kiểm soát bởi nhiều thứ khác nhau, từ nội bộ của tổ chức, chẳng hạn như: đặc điểm con người, quy mô, chiến lược, dòng tiền, đến các yếu tố bên ngoài như phê duyệt tín dụng từ các ngân hàng (Benfratello, 2008); Phát hành chứng khoán mới (Dewatripont, 1995).

Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu vốn rất cao từ thị trường tài chính để tham gia vào các hoạt động đổi mới công nghệ. Do đó, việc đánh giá ảnh hưởng của tài chính nước ngoài đối với hoạt động đổi mới công nghệ tại Việt Nam luôn có tính khoa học và thực tiễn phù hợp.

Các công ty phải liên tục đổi mới để tách mình khỏi cạnh tranh nhằm thu hút người tiêu dùng, giảm chi phí và tối đa hóa doanh thu. Quá trình này là sự đổi mới kỹ thuật, nó diễn ra liên tục và không ngừng nghỉ trong thời kỳ khoa học công nghệ phát triển mạnh và nhanh trên phạm vi quốc tế.

Theo Hall & Lerner (2010), Doanh nghiệp được đặc trưng bởi sự bất cân xứng về kiến ​​thức giữa chủ sở hữu, chủ nợ và các nhà đầu tư tiềm năng. Điều này khiến các nhà đầu tư tiềm năng khó đánh giá tính bền vững của dự án và dẫn đến các rào cản, khiến doanh nghiệp khó tổ chức các nguồn vốn bên ngoài tham gia vào đổi mới công nghệ. bởi vì khả năng không thể đoán trước của nó lớn hơn so với đầu tư truyền thống. Do tính chất rủi ro của đổi mới công nghệ, các công ty sẽ ưu tiên tiếp cận nguồn vốn nội bộ, nguồn tài trợ nội bộ chủ yếu từ lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và phát hành vốn cổ phần nội bộ. đặt. Tuy nhiên, đối với các sáng kiến ​​cần chi đầu tư ban đầu đáng kể như hoạt động đổi mới công nghệ thì nguồn tài chính nội bộ không đủ, do đó doanh nghiệp cần tiếp cận các nguồn vốn bên ngoài như: vay ngân hàng, vay nợ dưới hình thức phát hành trái phiếu và phát hành thêm vốn cổ phần cho công cộng.

Nghiên cứu trước đây về mối liên hệ giữa tài trợ bên ngoài và các hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp đã đưa ra những phát hiện trái ngược nhau. Theo Benfratello (2008), nguồn tài chính bên ngoài thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu được kết nối thuận lợi với các hoạt động đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp đổi mới. Theo Haselmann (2009), hoạt động đổi mới của doanh nghiệp có lợi hơn khi ngân hàng đối tác chính của họ là ngân hàng tư nhân. Điều này ngụ ý rằng sau khi công ty và các ngân hàng đã thiết lập mối quan hệ lâu dài và danh tiếng, các ngân hàng sẽ nới lỏng các hạn chế tài chính cho các sáng kiến ​​đổi mới công nghệ, tạo ra những hoàn cảnh có lợi cho công ty. Hoàn cảnh thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường tham gia vào hoạt động này.

Trong khi Atanassov (2007) đã kiểm tra ảnh hưởng của nguồn tài chính bên ngoài đối với đổi mới kỹ thuật thông qua số lượng bằng sáng chế đã được phê duyệt. Mặc dù không có các khoản vay ngân hàng, kết quả của việc tài trợ bên ngoài thông qua phát hành trái phiếu hoặc phát hành thêm cổ phiếu góp phần rất lớn vào việc thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Đặc biệt, nghiên cứu của Seokchin Kim (2016) cho thấy nguồn vốn ngân hàng có mối liên hệ ngược chiều với đổi mới công nghệ, do các tiêu chuẩn cho vay thận trọng của các ngân hàng, vốn đòi hỏi tài sản thế chấp lớn. Trong khi đó, có một mối liên hệ thuận lợi giữa phát hành trái phiếu và phát hành cổ phiếu tiếp theo. Do đó, nhiều nhà khoa học trên toàn cầu đã tiến hành nghiên cứu về tác động của nguồn tài chính bên ngoài đối với đổi mới công nghệ.

Khuyến nghị cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Các doanh nghiệp ở Việt Nam phụ thuộc vào nguồn tài chính bên ngoài hơn là nguồn tài chính hiện có, thể hiện qua dòng tiền tự do bên ngoài, có nguồn gốc từ các khoản vay ngân hàng. Trong khi trái phiếu và phát hành thêm cổ phiếu có mối liên hệ bất lợi với nhau, thì nợ ngân hàng có liên quan thuận lợi đến đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Có thể hiểu rằng, do tính chất chưa phát triển của thị trường trái phiếu, chỉ có một số công ty đủ điều kiện phát hành trái phiếu, điều này cùng với việc phát hành bổ sung cổ phiếu tương đối tốn kém, đã cản trở các công ty phát hành trái phiếu. Sử dụng nhiều nguồn tài trợ khác nhau, nhưng vẫn dựa vào các khoản vay ngân hàng để đầu tư vào đổi mới.

Hơn nữa, các phát hiện cho thấy quy mô của một tập đoàn ảnh hưởng đến các hoạt động đổi mới công nghệ của nó ở Việt Nam. Công ty càng lớn, càng thúc đẩy sự đổi mới. Khi doanh nghiệp có nhiều triển vọng mở rộng hơn, họ sẽ ưu tiên sử dụng tiền đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu hóa thu nhập trong tương lai. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa tập trung phát triển dây chuyền sản xuất để tạo ra lợi nhuận dài hạn trong tương lai mà chỉ tập trung vào phát triển ngắn hạn hơn là tăng trưởng dài hạn.

Trước tiên, các doanh nghiệp Việt Nam nên nâng cao uy tín ngân hàng của mình bằng cách trả nợ đúng hạn và sử dụng các nguồn lực một cách khôn ngoan.

Thứ hai, các giám đốc điều hành công ty nên tích cực vun đắp mối quan hệ với các ngân hàng, cũng như cập nhật và tiếp cận các gói sản phẩm giá rẻ, vì chi phí tài trợ từ ngân hàng vẫn thấp hơn chi phí đi vay. từ việc phát hành trái phiếu hoặc thêm vốn cổ phần

Thứ ba, các nhà quản lý nên nắm bắt đầy đủ các trách nhiệm quản trị công ty của mình, cũng như phải thẳng thắn và công khai về kết quả kinh doanh và các sáng kiến ​​đầu tư, để nâng cao lòng tin của cổ đông. Điều này giúp các nhà quản lý đơn giản hơn trong việc phát hành thêm cổ phiếu cho các hoạt động đổi mới có rủi ro cao.

Cuối cùng, các cơ quan quản lý nhà nước phải cung cấp khuôn khổ pháp lý rõ ràng và minh bạch hơn, cũng như môi trường và hoàn cảnh để các doanh nghiệp nhận được tài trợ từ thị trường chứng khoán

Đổi mới công nghệ số và tăng trưởng kinh tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Visit our Privacy Policy