Đổi mới công nghệ số và tăng trưởng kinh tế

Đổi mới công nghệ số

Đổi mới công nghệ số và tăng trưởng kinh tế
Đổi mới công nghệ số và tăng trưởng kinh tế

Trong những thập kỷ gần đây, Việt Nam đã trải qua sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ máy tính, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, v.v. Các lĩnh vực này đóng một chức năng quan trọng có vai trò thiết yếu trong việc nâng cao năng suất lao động, hỗ trợ nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhiều công nghệ mới với cốt lõi là công nghệ số (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, blockchain, điện toán đám mây, Internet vạn vật,…) đang tạo ra không gian phát triển mới – kinh tế số, chính phủ điện tử xã hội, đặc biệt mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam phát triển bứt phá, nhanh chóng bắt kịp các nước phát triển.

Việt Nam là một quốc gia có nhiều cơ hội thu được từ nền kinh tế kỹ thuật số, với 70% dân số dưới 35 tuổi hiểu biết về công nghệ, 70% dân số sử dụng điện thoại thông minh và Việt Nam có nền kinh tế trực tuyến. Tăng trưởng nhanh thứ 2 ở Đông Nam Á (sau Indonesia).

Nếu được sử dụng hợp lý trong nền kinh tế, công nghệ kỹ thuật số có thể mang lại hơn 1.733 triệu tỷ đồng (74 tỷ USD) cho Việt Nam vào năm 2030, con số này tương đương 27% GDP của Việt Nam vào năm 2020. Dự kiến, các ngành công nghiệp sẽ đạt được hầu hết bao gồm công nghiệp, nông nghiệp và thực phẩm, và giáo dục và đào tạo. Trong đó, 8 công nghệ chủ chốt có tiềm năng đóng góp vào nền kinh tế số Việt Nam gồm: (1) Internet di động; (2) điện toán đám mây; (3) dữ liệu lớn; (4) trí tuệ nhân tạo (AI); (5) công nghệ tài chính (fintech); (6) Internet vạn vật (IoT) và viễn thám; (7) chế tạo rô bốt tiên tiến và (8) sản xuất phụ gia. Dự kiến, các mô hình kinh doanh mới sẽ giúp cải thiện doanh thu và giảm chi phí năng suất cho các doanh nghiệp. Những công nghệ này có thể tạo ra lợi ích kinh tế đáng kể cho doanh nghiệp và Chính phủ Việt Nam, góp phần phát triển GDP.

Mặc dù có nhiều lợi thế, Việt Nam hiện đang gặp phải một số trở ngại để có thể tận dụng đầy đủ các lợi ích của công nghệ kỹ thuật số. Những hạn chế này bao gồm: Những ràng buộc pháp lý có thể ngăn cản Việt Nam phát huy tiềm năng lớn nhất của hệ sinh thái công nghệ trong nước, kết nối kỹ thuật số không đủ, cũng như khan hiếm nguồn nhân lực có năng lực, hiệu suất kỹ thuật số hoặc khó kết nối.

Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua chuyển đổi số

Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, với tốc độ phát triển cực cao của công nghệ số, với thực trạng tiềm lực kinh tế, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua chuyển đổi số, chúng ta có thể xem xét thực tế của chuyển đổi số. Có rất nhiều giải pháp, như sau:

Thứ nhất, hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, có phương tiện truy cập và trao đổi thông tin trên các cơ sở dữ liệu này cho người dùng đủ điều kiện. Ngoài ra, phát triển và duy trì một nhà cung cấp dịch vụ thông tin thị trường cho các tổ chức kinh tế và khách hàng để loại bỏ những thiếu sót và thiệt hại do thông tin không đầy đủ gây ra.

Thứ hai, củng cố cơ sở pháp lý để xây dựng các chỉ số kinh tế số, đặc biệt là chỉ số “tỷ lệ phần trăm giá trị gia tăng của nền kinh tế số trong GDP”. Đây là cơ sở để xây dựng và đề xuất Chương trình điều tra thống kê quốc gia, sẽ kiểm soát các cuộc điều tra để thu thập dữ liệu về nền kinh tế số. Do đó, tập trung vào nghiên cứu để xác định thực chất của nền kinh tế kỹ thuật số, đánh giá nền kinh tế kỹ thuật số và phát triển một hệ thống để sản xuất các chỉ số kinh tế kỹ thuật số. Hoàn thành và cập nhật bảng IO gần đây nhất để đánh giá tác động kinh tế của các địa điểm và ngành công nghiệp sản phẩm sử dụng công nghệ thông tin.

Thứ ba, xây dựng các công cụ chính sách và quy trình thực hiện để điều phối tổng thể và cải tiến các sáng kiến ​​phát triển công nghệ. Để làm được điều này, các cơ quan quản lý liên quan cần: Tôi thực hiện các đánh giá / nghiên cứu về tầm nhìn chiến lược; ii) xây dựng cơ sở dữ liệu về đổi mới và sáng tạo công nghệ cũng như phát triển phương pháp luận để đánh giá và ưu tiên đầu tư; iii) tiếp tục phát triển 2 mô hình trong dự án tận dụng các nguồn dữ liệu mới.

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực. Để mở rộng nguồn nhân lực, điều quan trọng là phải thiết lập chiến lược tuyển dụng các nhà nghiên cứu / chuyên gia quốc tế, đặc biệt là các chuyên gia Việt Nam đã định cư ở nước ngoài. Ngoài ra, điều quan trọng là phải nâng cao năng lực của cán bộ KH&CN thông qua các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn.

Thứ năm, trong bối cảnh hạn chế về con người và vật lực, Chính phủ phải lựa chọn ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển trước, ngăn chặn đầu tư phân tán để tạo tiền đề, nền tảng cho phát triển và ứng dụng công nghệ. điện tử. Đồng thời, thiết lập cơ cấu tài chính phù hợp để cấp và hỗ trợ tín dụng cho các tổ chức, đặc biệt là khối doanh nghiệp áp dụng xây dựng và ứng dụng số hóa trong hoạt động, sản xuất kinh doanh. . Bên cạnh đó, phấn đấu hướng tới hội nhập quy trình ứng dụng kỹ thuật số trên toàn cầu.

Thứ sáu, khuyến khích các cá nhân thay đổi thói quen và hành vi mua hàng và thanh toán trực tuyến; đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng nền tảng công nghệ số, chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng số hóa, sử dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Đồng thời, chú trọng trau dồi, truyền lửa và trang bị kiến ​​thức cho đội ngũ doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế số và xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như thích ứng với hội nhập thị trường toàn cầu trong thời đại mới.

Thứ bảy, nâng cao hiệu quả công nghệ của các công ty. Mục đích của công việc này là tối đa hóa việc áp dụng công nghệ mới. Là một nhà sản xuất hiệu quả và cạnh tranh không đòi hỏi phải sản xuất công nghệ hàng đầu. Tuy nhiên, nó liên quan đến việc áp dụng hiệu quả công nghệ, đó là “khả năng hấp thụ kỹ thuật” theo nghĩa lớn hơn. Đây là những hành động nhằm nâng cao khả năng của các doanh nghiệp kết nối với việc ứng dụng và sử dụng thành công công nghệ, đặc biệt là năng lực quản lý và tổ chức của các công ty.

Thứ tám, tăng cường kỹ năng số cho người lao động và sinh viên. Chính phủ cần tập trung mạnh mẽ vào việc trang bị cho lực lượng lao động hiện tại và tương lai các kỹ năng kỹ thuật số cần thiết để tiếp cận các cơ hội kỹ thuật số, thông qua các chương trình đào tạo kỹ năng kỹ thuật số cho từng lĩnh vực cụ thể, tăng cơ hội đào tạo nghề liên quan đến Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM), đồng thời chú trọng hơn vào “kỹ năng mềm” trong chương trình giảng dạy.

Ảnh hưởng của tài chính nước ngoài đối với hoạt động đổi mới công nghệ

Kinh tế là gì?

5/5 - (2 votes)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Visit our Privacy Policy